STUDIES

热点问题

首页 > 热点问题 > 进修访学
医生如何选择自己的进修单位和进修方向?

日期:2019-03-27

首先根据您现在从事的专业和未来发展方向,确定您的进修单位、科室和具体专业。为了避免所学习的专业和与理想的专业不一致的现象发生,学员一定要明确自己的具体专业。根据您所提供的信息,我们将为您推荐全球排行前50名的医学中心,供您选择。如果您已经有选定的医学中心,我们会优先进行安排;但如果因为所选择医院名额限制或当期计划用完,我们会第一时间通知您,并帮您安排同等级别的医院。

                                                          爱必生医生国外进修网 www.amedmall.com